Chính sách Đại lý của Grandcapital

Henry

1. Điều kiện

  • Có văn phòng làm việc (Từ 1 đến 10 nhân sự); 
  • Có kinh nghiệm hoạt động trong ngành giao dịch tài chính, ngoại hối và binary option;
  • Bloger, fanpage, tạp chí, đào tạo forex, binary option;
  • Đáp ứng doanh số tối thiểu;
  • Hoặc xét với đối tác đặc biệt, có tiềm năng song hành cùng công ty.

2. Quyền lợi:
a. Giữ nguyên chế độ sub IB mặc định
– Quyền lợi căn bản.

  • b. Cộng thêm: 
  • Quyền lợi đặc biệt của công ty;
  • Chăm sóc dịch vụ riêng;

Mọi câu hỏi liên quan đến chính sách Đại Lý, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau:

  •  vietnam@grandcapital.net                       
  • Điện thoại: 0932886865

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here