Giới thiệu các phiên bản Robot của BT GROUP

Hiện tại BT GROUP cung cấp rất nhiều các phiên bản robot khác nhau, mỗi phiên bản giao dịch theo một phương pháp riêng từ scalp tới swing.

Phiên bản : BT GROUP EA V1

Robot có các cấu hình cài đặt và chức năng sau

 • Cài đặt số lot bắt đầu
 • Cài đặt hệ số lot cho các lệnh tiếp theo
 • Cài đặt khoảng cách giữa các lệnh. Đây là điều kiện cần để Bot vào lệnh và bot sẽ vào tại điểm đóng cửa của cây nến đó. VD điều kiện vào lệnh mới là 30 pip thì khoảng các lệnh thứ 2 phải đủ lớn hơn 30 pip và sẽ vào lệnh tại điểm đóng cửa của nến đó. Việc này sẽ tránh cho Bot vào quá nhiều lệnh khi gặp những giai đoạn thị trường biến động mạnh khi có tin tức xảy ra. Có lúc nến đi 100 pip thì Bot mới vào lệnh tiếp theo.
 • Cài đặt giới hạn được số lot lớn nhất. Đẩm bảo Bot sẽ không vào quá nhiều lệnh.
 • Cài đặt giới hạn tổng số lệnh giao dịch
 • Cài đặt TP
 • Cài đặt cắt lỗ theo phần trăm âm vào tài khoản
 • Cài đặt trailing stop

 

Phiên bản : BT GROUP EA V2

Đây là phiên bản được nhiều khách hàng sử dụng nhất

Bot sử dụng 5 chỉ báo kỹ thuật chính là MA, RSI, STOCH, MACD, CCI Có 3 nhóm tín hiệu vào lệnh và trong từng nhóm tín hiệu sẽ sử dụng từng nhóm chỉ báo riêng và khung thời gian riêng. Nếu cả 3 nhóm tín hiệu đều báo tăng thì bot sẽ vào 3 lệnh mua ngược lại 3 nhóm tín hiệu chỉ báo xuống thì bot sẽ vào 3 lệnh bán hoặc có trường hợp vào 2 lệnh mua 1 lệnh bán hoặc 2 lệnh bán 1 lệnh mua có sự khác nhau là do nhóm tín hiệu sử dụng các khung thời gian khác nhau.

Robot có các cấu hình cài đặt và chức năng sau

 • Cài đặt số lot bắt đầu
 • Cài đặt bật tắt từng nhóm tín hiệu. Ở đây có 3 nhóm.
 • Cài đặt hệ số lot cho các lệnh tiếp theo
 • Cài đặt khoảng cách giữa các lệnh. Đây là điều kiện cần để Bot vào lệnh và bot sẽ vào tại điểm đóng cửa của cây nến đó. VD điều kiện vào lệnh mới là 30 pip thì khoảng các lệnh thứ 2 phải đủ lớn hơn 30 pip và sẽ vào lệnh tại điểm đóng cửa của nến đó. Việc này sẽ tránh cho Bot vào quá nhiều lệnh khi gặp những giai đoạn thị trường biến động mạnh khi có tin tức xảy ra. Có lúc nến đi 100 pip thì Bot mới vào lệnh tiếp theo.
 • Cài đặt giới hạn được số lot lớn nhất. Đẩm bảo Bot sẽ không vào quá nhiều lệnh.
 • Cài đặt giới hạn tổng số lệnh giao dịch
 • Cài đặt TP
 • Cài đặt cắt lỗ theo phần trăm âm vào tài khoản
 • Cài đặt trailing stop
 • Chế độ cắt lỗ thì bot sẽ cắt lỗ theo từng nhóm tín hiệu nếu nhóm đó âm vào bao nhiêu % tài sản

 

 

 

Phiên bản : BT GROUP EA V3

Đây là phiên bản Robot sử dụng phương pháp vào lệnh đối ứng ( Hedge ) . Bot sẽ vào 2 lệnh Buy và Sell cùng một lúc. Bot được đặt chế độ chốt lời theo số tiền lợi nhuận tùy chọn. Nếu chọn số lợi nhuận thấp, Robot sẽ chốt nhanh hơn.

Đặc biệt Robot có chế độ đọc tin tức trên lịch kinh tế Forexfactory.com và dừng bot trước khi tin tức xảy ra và sau tin tức Bot sẽ bật giao dịch trở lại.

Bot có thể chọn từng loại tin tức để bật, tắt robot bao gồm tin mạnh, tin trung bình và tin yếu.

Khi giá tăng lên bot sẽ giữ lệnh Buy và vào lệnh bình quân giá cho nhóm lệnh Sell, khi giá giảm hồi về thì Bot sẽ chốt đồng thời cả nhóm lệnh Sell và lệnh Buy. Lệnh Buy có tác dụng trợ giá cho nhóm lệnh Sell vì khi giá tăng lệnh Buy có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận Buy + Tổng lợi nhuận Sell = Target profit thì bot sẽ chốt lời. Chiều giảm thì ngược lại là lệnh Sell sẽ trợ giá cho nhóm lệnh Buy.

Bot sẽ có các cấu hình sau :

Bot chia ra từng nhóm lệnh, có 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ cài được riêng biệt từng số lot, số lệnh, hệ số lot

 • Cài đặt số lot bắt đầu
 • Cài đặt hệ số lot cho các lệnh tiếp theo
 • Cài đặt được khoảng cách của từng lệnh
 • Cài đặt lợi nhuận khi chốt lời 1 chiều  ( Buy hoặc Sell )
 • Cài đặt lợi nhuận khi chốt lời theo 2 chiều ( Buy và Sell )
 • Cài đặt bảo vệ tài khoản theo phần trăm số dư bao gồm phần trăm dừng giao dịch và phần trăm cắt lỗ
 • Cài đặt chế độ lọc tin. Không giao dịch trước và sau giờ ra tin trên Forexfactory.com

 

Phiên bản : BT GROUP EA V4

Phiên bản V4 sử dụng Fibonacci, RSI và MA làm tín hiệu phân tích xu hướng và tín hiệu vào lệnh. Bot có 2 chế độ là đánh thuận theo trend hoặc đánh ngược trend.

Với chế độ thuận trend, bot sẽ báo trend đang là tăng hay giảm trên màn hình MT4, và sẽ vào lệnh xuôi theo xu hướng khi có tín hiệu.

Với chế độ ngược trend, bot sẽ đánh ngược lại với trend đang báo và ăn điểm hồi về của giá.

Cơ chế đặt lệnh theo lệnh limit hoặc lệnh stop

Bot sẽ đặt lệnh theo phương pháp trung bình giá và chỉ vào lệnh khi có tín hiệu xuất hiện. Bot có thể trung bình giá của từng nhóm lệnh khi đang trong chế độ đánh theo trend. Và có thể vào đồng thời cả nhóm lệnh mua và nhóm lệnh bán. 2 nhóm này được tính toán chốt lời độc lập với nhau.

Bot sẽ có các cấu hình sau :

 • Cài đặt loại lệnh ( limit hoặc Stop )
 • Cài đặt chế độ đánh thuận trend hoặc ngược trend
 • Cài đặt số lot ban đầu
 • Cài đặt hệ số lot
 • Cài đặt giới hạn lot lớn nhất
 • Cài đặt TP, SL, trailing stop
 • Cài đặt giới hạn số lệnh mua và bán
 • Cài đặt khoảng cách vào lệnh
 • Cài đặt hệ số khoảng cách cho khoảng cách vào lệnh tiếp theo
 • Cài đặt khung giờ lấy tín hiệu của các chỉ báo
 • Cài đặt chế độ lọc tin. Không giao dịch trước và sau giờ ra tin trên Forexfactory.com

 

 

 

Phiên bản : BT GROUP EA V5

Đây là phiên bản Robot dành riêng cho Vàng

Bot sử dụng bộ lọc xu hướng, khi bot nhận diện xu hướng tăng bot sẽ chỉ vào các lệnh mua, và sẽ dừng mua khi RSI nằm ở vùng quá mua. Khi xu hướng bị đảo ngược bot sẽ vào lệnh hedge đối ứng với khối lượng lớn hơn và chốt hết các lệnh khi lợi nhuận nhóm lệnh hedge lớn hơn phần lỗ của nhóm lệnh mua. Sau khi chốt hết lệnh bot sẽ vào lệnh theo trend hiện tại.

Bot hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng.

Bot sẽ có các cấu hình sau :

 • Cài đặt nhóm lệnh xuôi
 • Cài đặt số lot ban đầu
 • Cài đặt hệ số lot
 • Cài đặt TP
 • Cài đặt chốt lời theo Fibonacci
 • Cài đặt chốt lời theo số lợi nhuận
 • Cài đặt chốt lời theo tỷ lệ lệnh hedge/ lợi nhuận lệnh xuôi
 • Cài đặt nhóm lệnh hedge
 • Cài đặt số lot của nhóm lệnh hedge
 • Cài đặt TP
 • Cài đặt tổng số lệnh Hedge
 • Cài đặt chế độ lọc tin. Không giao dịch trước và sau giờ ra tin trên Forexfactory.com

 

 

Phiên bản : BT GROUP EA V6

Phiên bản V6 là phiên bản giao dịch theo trend. Cơ chế rải lệnh giống với phiên bản V3 và sẽ vào lệnh ngược lại nếu trend bị thay đổi. 2 nhóm lệnh Buy Sell được tính toán độc lập và có TP riêng.

 

 

Phiên bản robot cũ : Master trend EA

Robot sử dụng chỉ báo Master trend để nhận diện xu hướng, và sẽ vào lệnh tại các điểm hồi về của trend.

Ngoài ra bot sẽ có 2 chức năng : tự động vào lệnh hoặc bán tự động và chỉ báo chuông và bật cảnh báo khi có tín hiệu mới. Tín hiệu sẽ được khoanh vùng mua bán, SL TP và hiển thị xu hướng hiện tại của thị trường.

Robot chỉ áp dụng tốt khi thị trường đi theo xu hướng, không hoạt động tốt trong thị trường sideway

 

Phiên bản robot Scalp

Với phiên bản Scap sẽ có 2 phiên bản

Phiên bản giao dịch an toàn : Vào ít lệnh

Phiên bản giao dịch cho các loại tài khoản lớn : Vào nhiều lệnh

Bot sẽ có các cấu hình sau :

 • Cài đặt số lot ban đầu
 • Cài đặt hệ số lot
 • Cài đặt TP
 • Cài đặt chốt lỗ theo phần trăm số dư

Đây đang là phiên bản mới nhất của BT GROUP

 

 

Liên hệ sử dụng ROBOT : 0914051216

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here