Chiến lược tham khảo 22/5/2019

Henry

GU đã có nhiều dấu hiệu hồi phục vào hôm qua xong lại về cùng đáy. tiếp tục Buy GU giá hiện tại 1.271 sl 1.268 TP 1.275 – 1.278

UJ buylimit vùng giá 110.30 sl 110.00 TP 110.55 – 110.80

GJ buy 140.60 sl 140.20 TP 141.25

EJ đã phá trend giảm buy giải giá hiện tại 123.45 , đặt 1 lệnh buylimit giá 123.00 sl 122.60

Hỗ Trợ khách hàng.
Mr. Thỏa

☎  Hotline (zalo) : 0962 250 563 – 0946 888 042

Email: williamthoa.90@gmail.com

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

đăng ký tại đây ➡ https://forms.gle/LydTLZmkEPPvc3tH7

Bạn muốn mở tài khoản giao đầu tư

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/WEP1QIDtRzLJmFsR2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/q5qU7Hiiad5TjjOy1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Cij4EW6H1Sf5XbrO2

Bạn muốn nhận bộ tài liệu và sách Forex
đăng ký tại đây ➡ https://forms.gle/L22pCojNftZaaygm7

 Bạn muốn nhận công cụ hỗ trợ giao dịch

đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/gBDbfzZ8i8EZCaGF2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here